Τα χαλαζιακά προϊόντα μας  (Quartz Surfaces)

Η εμπεριστατωμένη γνώση του κλάδου των συνθετικών χαλαζιακών πετρωμάτων, που έχει προκύψει από την στενή γνωριμία και την κατά καιρούς συνεργασία με τους περισσότερους παραγωγούς από όλο τον κόσμο, μας επέτρεψε να επιλέξουμε τους καλύτερους προμηθευτές για αυτά τα είδη.

Από τους παραγωγούς που χρησιμοποιούν την πλέον εξελιγμένη και καινοτόμα τεχνολογία Breton, επιλέξαμε την Εταιρεία Belenco, που  από την αρχή της έρευνάς μας ξεχώρισε για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της και την υπέροχη ποικιλία χρωματισμών απομίμησης φυσικών μαρμάρων, που παράγει.

Από τους παραγωγούς που χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες και γραμμές παραγωγής, επιλέξαμε την Εταιρία New Generation, αφενός για την μεγάλη εμπειρία της και την εμμονή της στην ποιότητα, αφετέρου για τον παρόμοιο προσανατολισμό της στην παραγωγή χρωμάτων που μιμούνται τέλεια τα φυσικά.

Γιατί επιλέγει κάποιος Χαλαζιακά Προϊόντα ?